Engures ev. lut.
draudze

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un,
kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 1. Jāņa 4:16.

Kas ir Alfa?

Alfa ir interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus. Bez spiediena. Bez saistībām. Bez maksas.

Alfa tiek rīkota baznīcās, bāros, kafejnīcās un mājās visā pasaulē. Parasti Alfā ir aptuveni desmit nodarbības un kursu vakars ietver maltīti, īsu lekciju un beidzas ar diskusiju, kur viesi iesaistās domu apmaiņā. Alfa patiešām ir ikvienam, kurš vēlas uzzināt. Lekcijas ir paredzētas, lai veicinātu diskusijas un palīdzētu iepazīt kristīgās ticības pamatus draudzīgā, godīgā un neformālā gaisotnē.Alfa tiek rīkota baznīcās, bāros, kafejnīcās un mājās visā pasaulē. Parasti Alfā ir aptuveni desmit nodarbības un kursu vakars ietver maltīti, īsu lekciju un beidzas ar diskusiju, kur viesi iesaistās domu apmaiņā. 

Alfa patiešām ir ikvienam, kurš vēlas uzzināt. Lekcijas ir paredzētas, lai veicinātu diskusijas un palīdzētu iepazīt kristīgās ticības pamatus draudzīgā, godīgā un neformālā gaisotnē.

Sausi fakti...

Alfa [Alpha] sākās kā ievads kristīgajā ticībā jauniem kristiešiem Svētās Trīsvienības Brompton [HTB] baznīcā Londonas centrā.

Kad mācītāja palīgs Nikijs Gambels [Nicky Gumbel] pārņēma Alfas vadīšanu HTB 1990.gadā, viņš pamanīja  kursa piemērotību tiem, kuri nepieskaita sevi kristiešiem. Alfa kļuva aizvien populārāka, un pēc pirmās apmācību konferences baznīcas vadītājiem 1993.gadā, sāka darboties citās baznīcās Lielbritānijā un visā pasaulē.

Alpha International ir labdarības organizācija, kas publicē un veicina Alfu pasaulē . Šodien tā pārrauga ne tikai Alfu, bet arī virkni saistīto kalpošanu, tostarp Attiecību Centru (Relationship Central), Pielūgsmes Centru (Worship Central), ka Viljama Vilberforsa Fondu (William Wilberforce Trust) , Dievs darbībā (God at Work) un Svētā Pāvila teoloģijas centru (St Paul's Theological Centre) .

Alfa šobrīd notiek 169 valstīs un 112 valodās.

2. oktobris 2017

Alfas kurss Engures draudzē

Engure Alfa sāksies 15. septembrī un notiks katru piektdienu no plkst. 19.00 līdz 21:30. Gaidīts ikviens Engure Alfa Skolas ielā 7, Engurē. Engures vidusskolas telpās

Aizvien lielāku popularitāti  Alfa kurss iekaro arī Latvijā. Tas tiek organizēts gan  Rīgā, gan daudzās mazpilsētās un ciemos – skolās, kultūras namos, bibliotēkās, baznīcās, cietumos u.c.

Kam Alfa kurss ir domāts?

Tas ir domāts tiem, kuri:
- vēlas iepazīt kristietību;
- ir jauni kristieši;
- nesen pievienojušies draudzei;
- vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas
kristīgajā ticībā.
- aiz ikdienas dimensijas vēlas
ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast
atbildes uz vissvarīgākajiem savas
dzīves jautājumiem.
- šaubās un nav vēl skaidri
izšķīrušies par savu piederību
Kristīgajai Baznīcai.
- atrodas garīgu meklējumu stadijā,
kādreiz jau bijuši uzņemti draudzē,
taču saikne ar Dievu toreiz viņiem
nav izveidojusies
- ir neticīgi

15. septembris 2017

Vai dzīvē ir kas vairāk?

Šo sēriju izmanto Alfakursa ievadnodarbībā. Vairāk par Alfu var uzzināt www.alfakurss.lv