Engures ev. lut.
draudze

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un,
kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 1. Jāņa 4:16.

23. Oktobris 2017

Līdz mūsdienām saglabājies dievnams tapis laika posmā no 1802. - 1804. gadam. 1851. gadā baznīca ieguva Johana Leberehta Eginka gleznoto altāra gleznu "Kristus un neticīgais Pēteris uz jūras". Savukārt 1853. gadā jaunu altāri un kanceli, bet 1854. gadā – Hermaņa darbnīcā Liepājā būvētās ērģeles, kas tā pat kā altāris un kancele ir šobrīd valsts nozīmes pieminekļu sarakstā. 1926. gada 18. jūlijā tika iesvētīta atjaunotā baznīca.

Engures baznīca ir viena no retajām koka baznīcām, kas nav nopostīta vai  pārbūvēta par mūra baznīcu.

2014. gada 12. oktobrī Engures Baltā Eņģeļu baznīca svinēja savu 210. dzimšanas dienu. Par godu šiem svētkiem visi bija mīļi gaidīti uz Engures ev. lut. baznīcas draudzes pateicības dievkalpojumu un pēcpusdienas sadraudzību.

Svētku dievkalpojums un sadraudzība bija piepildīta ar brīnišķīgiem baznīcas kora, jauniešu grupas “Caurvējš” un slavēšanas grupas no Rīgas dziedājumiem. Draudze šajā dienā varēja lepoties ne tikai ar apmeklētu svētku dievkalpojumu un sarūpēto cienastu, bet arī ar atjaunoto piemiņas plāksni pirmajā pasaules karā kritušajiem, kas turpmāk būs apskatāms Engures baznīcā, un īpašo Engures baznīcas jubilejas bukletu, kas atmiņai tika dāvāts ikvienam viesim.

Engures ev. lut. baznīcas draudzes viesu vidū bija gan Engures novada pašvaldības pārstāvji, Engures mākslas un mūzikas skolas, kā arī Engures vidusskolas pārstāvji, gan tuvākas un tālākas kristiešu draudzes un draudzi atbalstošie uzņēmēji, sveicot ar dāsnām dāvanām un laba vēlējumiem. Engures ev. lut. draudze priecājās par ciemiņiem arī no Somijas pilsētas Nikerlebijas  (Nykerlebay) māsu draudzes. Saviesīgās sarunas turpinājās pie sarūpētā cienasta ar slavas dziesmām Dievam par godu.

1. novembris 2017

Svētdienas skola

Svētdienas skola notiek katru svētdienu pulktens 11:00, Skolas ielā 9. Svētdienas skolas skolotājas Regīna Amsila (+371) 25 4000 710, Astrīda Pētersone (+371) 26 237 116

1. novembris 2017

Draudzes koris

Draudzes kora mēģinājumi notiek katru otrdienu pulkstens 19:00. Kori vada Arnita Freināte(+371) 26 387 890